SOMP-IT

Aktuellt

2018-12-18  Nu närmar det sig! [mer]

2018-10-21  SOMP-IT stänger [mer]

2018-01-12  Nya SOMP-I [mer]

2016-06-07  Reviderade SOMP-I [mer]

2016-01-20  Spikade datum [mer]

Strukturerad Observation av Motorisk Prestation i IT-miljö (SOMP-IT) är en undersökningsmodell framför allt för fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar med barn under det första levnadsåret.

Genom att använda SOMP-IT och dess undersökningsteknik lär man sig att strukturerat undersöka små barns motoriska utvecklingsnivå och utförande. Detta har visat sig vara mycket värdefullt inte bara för undersökaren men även för barnets föräldrar och andra vårdgivare. Via olika moduler lär du dig modellen och testar din egen förmåga. Undersökningsresultat presenteras i ett formulär som kan skrivas ut och bifogas till barnets medicinska journal.

SOMP-IT ersätter alla tidigare versioner av SOMP-I.

Innehåll och text: Kristina Persson & Barnens rörelsebyrå Teckningar: Anita Laage-Gaupp